Celní služby

Firma již od roku 1993 se kompletně zabývá celní problematikou.

Průběžně probíhají změny v kompletní celní legislativě. Největší a zásadní změnu legislativa zaznamenala vstupem do Evropské unie 1. 5. 2004. Tyto změny v legislativě mají silný vliv na průběh celního řízení.

Naše firma je schopna zajistit hladký průběh celního řízení a je schopna být nápomocna v orientaci v celní problematice. Kromě standardních služeb celní deklarace naše firma poskytuje nadstandartní odborné konzultace k obchodním případům. K našemu firemnímu standartu patří i případné právní zastoupení a ochrana, jak ve sporech s celní správou, tak soudních správních sporech uznávaným odborníkem na zákon o správě daní a poplatků, celní zákon, zákonu o DPH atd...

Legislativní změnou celního zákona vstupem do EU, je naše firma využívána v zastupování firem, které jsou registrovány v jiném členském státě EU. (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko atd.)
 

Ke standardním službám, které poskytujeme, patří tyto administrativní služby:

 

 • vystavení celního prohlášení pro vývoz a dovoz a zastupování v celním řízení (přímé, nepřímé)
 • zajištění celního dluhu
 • poskytnutí právní ochrany při sporech se státní správou
 • vystavení tranzitních celních prohlášení T1 (společný režim tranzitu)
 • uskladnění ve veřejném celním skladu včetně příslušné evidence
 • vedení evidenčních záznamních listů v případě aktivních zušlechťovacích režimů
 • vystavení a vyřízení karnetu ATA na Hospodářské komoře a celním úřadě
 • vypsání a otevření TIR karnetu
 • poradenství v celní problematice
 • zpracování údajů v rámci systému INTRASTAT
 • konzultace při zařazení zboží do příslušného kódu celního sazebníku

 

Uvedené činnosti firmy nejsou všechny uvedeny. Je možné své dotazy zasílat poptávkovým formulářem, ktarý je uveden na našich stránkách, nebo na kontaktních adresách.